PROMOCJA ... dla nowych klientów pierwszy m-c ... GRATIS 

Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

  • PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, rozliczających się z najmu, dzierżawy lub działów specjalnych produkcji rolnej oraz dla osób zobowiązanych doliczać do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
  • PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku  podatkowym dla osób, które uzyskały przychody wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, od których płatnik pobrał zaliczki na podatek,
  • PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-16A Deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
AFJ Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wałbrzyska 10/3, 52-314 Wrocław zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000302001, NIP: 8992635584, REGON: 020720701
Wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 50 000 zł.