Gdzie jestem:   Biuro Rachunkowe » Oferta » Rozliczenia z ZUS

PROMOCJA ... dla nowych klientów pierwszy m-c ... GRATIS 

Rozliczenia z ZUS

  • Rozliczenie z ZUS:                                                              

 

  • osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • osób współpracujących,
  • pracowników,

 

  • Przesyłanie dokumentów do ZUS drogą elektroniczną,
  • Drukowanie i dostarczanie naszym Klientom przelewów bankowych umożliwiających zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.
AFJ Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wałbrzyska 10/3, 52-314 Wrocław zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000302001, NIP: 8992635584, REGON: 020720701
Wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 50 000 zł.