PROMOCJA ... dla nowych klientów pierwszy m-c ... GRATIS 

Rozliczenia kadrowo-płacowe

 1. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników.
 2. Sporządzanie: 
   • list płac,
   • deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych PIT-4R,
   • informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11,
   • informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-8B,
   • dokumentacji dla potrzeb rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
   • imiennych raportów oraz zbiorczych deklaracji miesięcznych,
   • wniosków o uzyskanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
   • umów o pracę, a także umów cywilno-prawnych.
AFJ Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wałbrzyska 10/3, 52-314 Wrocław zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000302001, NIP: 8992635584, REGON: 020720701
Wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 50 000 zł.