PROMOCJA ... dla nowych klientów pierwszy m-c ... GRATIS 

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

  • kwalifikowanie i ujęcie dostarczanych przez Państwa dokumentów księgowych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów, 
  • rozliczenia podatku od towarów i usług,
  • dodatkowe ewidencje: środków trwałych, wyposażenia, tabele amortyzacyjne, ewidencja przebiegu pojazdu,
  • wykonanie i złożenie w US deklaracji PIT i VAT oraz sporządzenie i przekazanie Klientowi podatkowych przelewów bankowych.
AFJ Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wałbrzyska 10/3, 52-314 Wrocław zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000302001, NIP: 8992635584, REGON: 020720701
Wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 50 000 zł.