PROMOCJA ... dla nowych klientów pierwszy m-c ... GRATIS 

Po otrzymaniu informacji z naszego biura, trzeba oddać część ciężko zarobionych pieniędzy na:


Zakład Ubezpieczeń Społecznych:


Terminy zapłaty składek ZUS

do 10 lub 15 każdego miesiąca

 

Numery kont ZUS:

 

Ubezpieczenia społeczne konto
83101010230000261395100000

 

Ubezpieczenie zdrowotne konto
78101010230000261395200000

 

Fundusz Pracy, FGŚP konto
73101010230000261395300000


Oddziały ZUS we Wrocławiu:

 

Wrocław 50-930 ul. Pretficza 11
Telefon (71) 360-60-00
Faks     (71) 361-65-83

 

Wrocław 53-641 ul. Litomska 36
Telefon (71) 360-66-00
Faks     (71) 360-67-18

 

Wrocław 50-225 ul. Reymonta 4/6
Telefon (71) 360-68-00
Faks     (71) 329-15-34


URZĄD SKARBOWY


Terminy zapłaty podatków

 

PIT    do 20-go każdego miesiąca
CIT    do 20-go każdego miesiąca
VAT   do 25-go każdego miesiąca

 

 

 

Oddziały Urzędu Skarbowego we Wrocławiu:

 

 

Dolnośląski Urząd Skarbowy
51-130 Wrocław ul. Żmigrodzka 143
Telefon (071) 323-68-00 do 04
Faks     (071) 323-68-05

Konta bankowe NBP O/O Wrocław 

 

CIT:    19101016740009542221000000
VAT:   66101016740009542222000000
PIT:    16101016740009542223000000

---------------------------------------------------------------

Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście

50-044 Wrocław ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27-29
Telefon (0-71) 371-41-70 lub (0-71) 343-53-76
Faks     (0-71) 344-55-56

Konta bankowe NBP O/O Wrocław

  

CIT:   41101016740005502221000000
VAT:  88101016740005502222000000
PIT:   38101016740005502223000000

---------------------------------------------------------------

 

Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole
50-231 Wrocław ul. Trzebnicka 33
Telefon (0-71) 329-03-10 lub (0-71) 329-00-92
(0-71) 329-38-33 lub (0-71) 329-38-36
Faks (0-71) 329-17-86

Konta bankowe NBP O/O Wrocław


CIT:  27101016740017332221000000
VAT: 74101016740017332222000000
PIT:  24101016740017332223000000

---------------------------------------------------------------

 

Pierwszy Urząd Skarbowy
50-515 Wrocław ul. Ks. Czesława Klimasa 34
Telefon (0-71) 795-05-00 lub (0-71) 795-05-01
Faks (0-71) 795-05-02

Konta bankowe NBP O/O Wrocław

  

CIT:  04101016740000392221000000
VAT: 51101016740000392222000000
PIT:  98101016740000392223000000

---------------------------------------------------------------

 

Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna
53-238 Wrocław ul. A. Ostrowskiego 5
Telefon (0-71) 797-73-00 lub (0-71) 797-56-00
Faks (0-71) 797-56-03

Konta bankowe NBP O/O Wrocław

 

CIT:  02101016740014692221000000
VAT: 49101016740014692222000000
PIT:  96101016740014692223000000

---------------------------------------------------------------

 

Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki
53-310 Wrocław ul. Sztabowa 100
Telefon (0-71) 373-27-22 lub (0-71) 373-28-61
(0-71) 373-22-12 lub (0-71) 373-22-18
Faks (0-71) 373-22-17

Konta bankowe NBP O/O Wrocław

  

CIT:  77101016740014852221000000
VAT:  27101016740014852222000000
PIT:   74101016740014852223000000

---------------------------------------------------------------

 

Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto
53-654 Wrocław ul. Inowrocławska 4
Telefon (0-71) 78-66-700 lub (0-71) 78-66-724
Faks (0-71) 78-66-750

Konta bankowe NBP O/O Wrocław

 

CIT:   61101016740006062221000000
VAT:  11101016740006062222000000
PIT:   58101016740006062223000000

---------------------------------------------------------------

 

*UWAGA!
CIT - to podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - to podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - to podatek dochodowy od osób fizycznych,
 AFJ Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wałbrzyska 10/3, 52-314 Wrocław zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000302001, NIP: 8992635584, REGON: 020720701
Wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 50 000 zł.