Gdzie jestem:   Biuro Rachunkowe » Oferta » Inne

PROMOCJA ... dla nowych klientów pierwszy m-c ... GRATIS 

Inne

 • Sporządzanie wszelkiej dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez:
   • osoby fizyczne,
   • spółki osobowe,
   • spółki prawa handlowego, 
 • Wszelkie inne usługi księgowe, 
 • Świadczenie usług księgowych u klienta.
AFJ Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wałbrzyska 10/3, 52-314 Wrocław zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000302001, NIP: 8992635584, REGON: 020720701
Wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 50 000 zł.