Gdzie jestem:   Biuro Rachunkowe » O Firmie

PROMOCJA ... dla nowych klientów pierwszy m-c ... GRATIS 

KILKA SŁÓW O NASZYM BIURZE RACHUNKOWYM ...

Biuro Rachunkowe AFJ z siedzibą we Wrocławiu to firma działająca od 2005 roku na rynku profesjonalnych usług księgowych. Jednak nasze doświadczenie w księgowości sięga lat kilkunastu. Zapewniamy profesjonalną pomoc - popartą doświadczeniem oraz zdobytymi kwalifikacjami - w zarządzaniu przedsiębiorstwem poprzez kalkulację cen, rozliczanie kosztów produkcji czy zarządzaniem przychodami. Oferujemy szeroką gamę usług księgowych oraz doradztwa finansowego dla podmiotów gospodarczych. Nasza działalność obejmuję pełną obsługę firm w zakresie reprezentowania podmiotów gospodarczych przed Urzędami Skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Posiadamy ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej podmiotu z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej oraz z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Pracownicy biura stale podnoszą swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w kursach i sympozjach poświęconych tematyce podatkowej i doradztwa finansowego - gwarantuje to naszym Klientom obsługę na najwyższym poziomie merytorycznym. Poza standardowym pakietem usług rachunkowych oferujemy pomoc w zakresie opracowywania i przygotowania analiz i prognoz finansowych dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych partnerów firmy. 

 

Zapraszamy do współpracy ...
AFJ Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wałbrzyska 10/3, 52-314 Wrocław zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000302001, NIP: 8992635584, REGON: 020720701
Wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 50 000 zł.